Tên: Phạm Văn Hải

Mã giảng viên: LA/20

Tuổi:

Địa chỉ:

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Công ty DH Logistics

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên