Danh sách tin tức có gắn tag: "ucp"

UCP 600 trong Thanh toán quốc tế

UCP 600 trong Thanh toán quốc tế

UCP 600 là Bản quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ mới, thay thế cho Bản quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ cũ (UCP 500), đây là bản sửa đổi lần thứ sáu của ICC sau 3 năm soạn thảo và chỉnh lý. UCP 600 ...