Danh sách tin tức có gắn tag: "xuatnhapkhauleanh"

incoterms 2020

Nội dung chi tiết Incoterms 2020

Chúng tôi cập nhật một số thay đổi của Incoterms 2020 và Nội dung chi tiết của Incoterms. Bạn có thể download BẢN CHI TIẾT INCOTERMS 2020 TẠI ĐÂY. Doanh nghiệp nên lựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp với hợp đồng mua bán của bên ...

Hướng dẫn đổi đơn vị độ dài, khối lượng, thể tích

Hướng dẫn đổi đơn vị độ dài, khối lượng, thể tích

Đổi đơn vị độ dài, áp suất, khối lượng... như thế nào? Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, trên chứng từ xuất nhập khẩu thường xuất hiện nhiều đơn vị độ dài, khối lượng, thể tích. Việc ước lượng các đơn vị nhiều khi bạn sẽ ...