Danh sách tin tức có gắn tag: "Hãng tàu Evergreen"

hãng tàu evergreen

Hãng tàu Evergreen

Hãng tàu Evergreen là hãng tàu lớn thuộc quyền sở hữu của Tập Đoàn Evergreen, là tên giao dịch chung của các công ty vận tải container của Tập đoàn Evergreen bao gồm Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. , Italia Marittima SpA , ...