Điều khoản sử dụng

Đây là website chính của Trung tâm xuất nhập khẩu Lê Ánh

- Nơi cung cấp thông tin về các khóa học xuất nhập khẩu chất lượng được tổ chức ở trung tâm xuất nhập khẩu Lê Ánh
- Cung cấp thông tin của tất cả giảng viên được mời về giảng dạy
- Chia sẻ các kinh nghiệm về làm kế toán thực tế qua các bài viết về nghiệp vụ xuất nhập khẩu 
- Cập nhật các thông tư của Bộ tài chính, Nghị định của Chính phủ, luật liên quan tới xuất nhập khẩu
- Nhận phản hồi công khai từ các học viên theo học
- Nơi đăng ký tham gia các lớp học xuất nhập khẩu thực hành ở Lê Ánh

Khi tham khảo các bài viết về khóa học xuất nhập khẩu thực hành ở Lê Ánh bạn có thể comment trực tiếp dưới các bài viết để đăng ký theo học hay liên hệ tới số điện thoại và email được đăng trên website để nhận được thông tin chi tiết về khóa học

Với những bài viết nghiệp vụ nhằm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm xuất nhập khẩu thực tế nếu có điều gì còn thắc mắc bạn có thể để lại câu hỏi bên dưới, đội ngũ giảng viên sẽ giải đáp ngay cho bạn