Danh sách tin tức có gắn tag: "Incoterms 2010"

incoterms 2020

Nội dung chi tiết Incoterms 2020

Chúng tôi cập nhật một số thay đổi của Incoterms 2020 và Nội dung chi tiết của Incoterms. Bạn có thể download BẢN CHI TIẾT INCOTERMS 2020 TẠI ĐÂY. Doanh nghiệp nên lựa chọn điều kiện Incoterms phù hợp với hợp đồng mua bán của bên ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.84.8855 - 0966.199.878