8f2af99c07fbe0a5b9ea

Tên: ĐỖ LÊ ĐẠT

Mã giảng viên: LA/11

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Sale Manager – Công ty NNR Global Logistics (Viet Nam) HAN Branch

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên