Danh sách giảng viên

Tên giảng viên: HOÀNG THỊ LỆ HUYỀN

Nơi làm việc:

Chuyên gia Thanh toán Quốc tế - Ngân hàng Quốc Tế VIB

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Huỳnh Trí Phương Tùng

Nơi làm việc:

Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario

Địa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: ĐỖ LÊ ĐẠT

Nơi làm việc:

Sale Manager – Công ty NNR Global Logistics (Viet Nam) HAN Branch

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: NGUYỄN HUY HÒA

Nơi làm việc:

Quản lí mảng Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần In Hà Nội

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Hoàng Anh Đức

Nơi làm việc:

Giám đốc Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu 4GS Việt Nam

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Phạm Đức Toàn

Nơi làm việc:

Giám sát XNK - Công ty TNHH Hafele Việt Nam

Địa chỉ:

TP Hồ Chí Minh

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Nguyễn Trường Giang

Nơi làm việc:

Tổng Giám đốc công ty CP tư vấn và chuyển giao công nghệ PST

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

Tên giảng viên: Nguyễn Hữu Nghị

Nơi làm việc:

CEO Công ty CP Phát Triển Hữu Nghị

Địa chỉ:

TP Hồ Chí Minh

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +