học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại hà nội tphcm

Tên: Huỳnh Trí Phương Tùng

Mã giảng viên: LA/08

Tuổi:

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên