giang-vien-xuat-nha-khau-le-anh-nguyen-huy-hoa-min

Tên: NGUYỄN HUY HÒA

Mã giảng viên: LA/12

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Quản lí mảng Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần In Hà Nội

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên