Danh sách giảng viên

giảng viên xuất nhập khẩu

Tên giảng viên: Nguyễn Hữu Nghị

Nơi làm việc:

Giám đốc điều hành phát triển kinh doanh quốc tế - Công ty Tầm Cao Việt

Địa chỉ:

TP Hồ Chí Minh

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

giảng viên xuất nhập khẩu lê ánh

Tên giảng viên: ĐÀO THỊ PHƯƠNG LOAN

Nơi làm việc:

Đại diện thương mại tại Việt Nam mảng than thép - Tập đoàn Visa Commodities

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

giảng viên xuất nhập khẩu

Tên giảng viên: Nguyễn Thị Nam Hà

Nơi làm việc:

Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế H.A.G Việt Nam

Địa chỉ:

Hà Nội

Hòm thư:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem chi tiết +

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.84.8855 - 0966.199.878