giang-vien-khoa-hoc-xuat-nhap-khau

Tên: Phạm Mai Anh

Mã giảng viên: LA/32

Tuổi:

Địa chỉ: TPHCM

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Trưởng Phòng BSC & Xuất Nhập Khẩu - Công Ty AB Inbev

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên