giang-vien-khoa-hoc-xuat-nhap-khau.png

Tên: Lê Thế Cường

Mã giảng viên: LA/33

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Sáng lập và điều hành công ty TNHH TRUST FRIEND

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên