anh-dai-dien-gv-nguyen-huu-tin.png

Tên: Nguyễn Phương Tín

Mã giảng viên: LA/36

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Công ty TNHH CJ Korea Express

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên