z3405353267217-b98380cd19ec728b039f61eb699688d2

Tên: Khổng Quốc Trung

Mã giảng viên: LA/29

Tuổi:

Địa chỉ: Hải Phòng

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Công ty FWD Beelogistics Hải Phòng

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên