giang-vien-xuat-nhap-khau-le-anh.png

Tên: Đào Văn Kiên

Mã giảng viên: LA/31

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Công ty MTL Logistics tại Hà Nội

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Giới thiệu về giảng viên