giang-vien-khoa-hoc-xuat-nhap-khau.png

Tên: Nguyễn Thị Nhung

Mã giảng viên: LA/30

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Công ty TNHH Hanjin & Eusu Logistics Việt Nam

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên