giảng viên xuất nhập khẩu

Tên: Nguyễn Thị Nam Hà

Mã giảng viên: LA/28

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế H.A.G Việt Nam

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Giới thiệu về giảng viên

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.84.8855 - 0966.199.878