giảng viên xuất nhập khẩu lê ánh

Tên: Hoàng Anh Đức

Mã giảng viên: LA/12

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Giám đốc Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu 4GS Việt Nam

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên