1dc

Tên: Phạm Đức Toàn

Mã giảng viên: LA/16

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Giám sát XNK - Công ty TNHH Hafele Việt Nam

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên