giang-vien-xuat-nha-khau-le-anh-hoang-thi-le-huyen-min

Tên: HOÀNG THỊ LỆ HUYỀN

Mã giảng viên: LA/06

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Chuyên gia Thanh toán Quốc tế - Ngân hàng Quốc Tế VIB

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên