Tên: Hoàng Đình Nam

Mã giảng viên: LA/18

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP U&I Logistics Miền Bắc

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Giới thiệu về giảng viên

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.84.8855 - 0966.199.878