phan-hoi-hoc-vien-khoa-hoc-xuat-nhap-khau-min

Tên: Nguyễn kỳ Duyên

Nói về khóa học xuất nhập khẩu:

Chia sẻ của bạn Nguyễn Kỳ Duyên sau khi hoàn thành khóa học xuất nhập khẩu tại Lê Ánh bạn đã trúng tuyển vào đơn vị nước ngoài mới với mức lương như kỳ vọng. Thành công của học viên tại xuất nhập khẩu Lê Ánh luôn là động lực cho trung tâm. Chúc em sẽ thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Cảm nhận của học viên