Danh sách tin tức có gắn tag: "truyền tờ khai hải quan điện tử"

hướng dẫn khai e-manifest

Manifest là gì? Hướng dẫn khai E-Manifest

Khai Manifest đã trở thành nghiệp vụ không thể thiếu khi tiến hành vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc khai manifest cũng là thông tin cần thiết, đóng vai trò quan trọng để Hải quan thông quan cho lô hàng của bạn. Vậy ...