giảng viên xuất nhập khẩu lê ánh

Tên: ĐÀO THỊ PHƯƠNG LOAN

Mã giảng viên: LA/26

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Đại diện thương mại tại Việt Nam mảng than thép - Tập đoàn Visa Commodities

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên