giang-vien-xuat-nha-khau-le-anh-nguyen-tam-hoang-thong-min

Tên: PHAN NGUYỄN TAM HOÀNG THÔNG

Mã giảng viên: LA-03

Tuổi:

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Logistics Manager Savino Del Bene Viet Nam Company Ltd – Ho Chi Minh, trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH Việt Hóa Nông

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Giới thiệu về giảng viên