giảng viên trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu lê ánh

Tên: NGUYỄN TAM HOÀNG THÔNG

Mã giảng viên: LA-03

Tuổi:

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Trưởng phòng Logistics và xuất nhập khẩu Công ty TNHH Việt Hóa Nông.

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Giới thiệu về giảng viên

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.84.8855 - 0966.199.878