giang-vien-tai-xuat-nhap-khau-le-anh

Tên: Phạm Thị Mỹ Hạnh

Mã giảng viên: LA/35

Tuổi:

Địa chỉ: TPHCM

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Trưởng phòng chứng từ - Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên