giảng viên xuất nhập khẩu

Tên: Nguyễn Hữu Nghị

Mã giảng viên: LA/21

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Giám đốc điều hành phát triển kinh doanh quốc tế - Công ty Tầm Cao Việt

Hòm thư điện tử:

tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Giới thiệu về giảng viên

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.84.8855 - 0966.199.878