bbo

Tên: Nguyễn Hữu Nghị

Mã giảng viên: LA/23

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: CEO Công ty CP Phát Triển Hữu Nghị

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên