giang-vien-nguyen-thi-nam-ha-min

Tên: Nguyễn Thị Nam Hà

Mã giảng viên: LA/28

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Nơi làm việc: Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế H.A.G Việt Nam

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên