106932525-571744403508264-2913630936168141118-n

Tên: Nguyễn Trường Giang

Mã giảng viên: LA/19

Tuổi:

Địa chỉ: Hà Nội

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Tổng Giám đốc công ty CP tư vấn và chuyển giao công nghệ PST

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên