Danh sách tin tức có gắn tag: "biểu thuế xuất nhập khẩu 2019"

biểu thuế xuất nhập khẩu 2019

Biểu thuế xuất nhập khẩu theo nghị định 125/2017/NĐ-CP

Danh mục các mặt hàng áp dụng Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường mới được xây dựng dựa trên Nghị định 125/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP. Cụ thể những quy định về Biểu thuế 2018 được thể hiện như thế nào ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.84.8855 - 0966.199.878