Danh sách tin tức có gắn tag: "Chứng chỉ chuyên nghiệp trong quản lý nguồn cung ứng (CPSM)"

chứng chỉ quốc tế Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

Chứng chỉ quốc tế về Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng

Nếu bạn là một nhân viên logistics thông thường thì có lẽ bạn sẽ không quan tâm đến chứng chỉ quốc tế về Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng. Nhưng nếu bạn muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp, và trở thành quản lí, lãnh đạo trong ...

khoa-hoc-xuat-nhap-khau-tphcm 0904.84.8855 - 0966.199.878