Danh sách tin tức có gắn tag: "Phí AFS"

Phí AFS

Phí AFS là gì?

Phí AFS là phụ phí do hãng tàu thu đối với các lô hàng được xuất khẩu sang Trung Quốc với mục đích là cập nhật thông tin xuất nhập khẩu và đảm bảo an ninh quốc gia của Hải quan Trung Quốc.