Danh sách tin tức có gắn tag: "thuê tàu chợ"

vận đơn tàu chợ và vận đơn tàu chuyến

Phân biệt Vận đơn tàu chợ và Vận đơn tàu chuyến

Trong quá trình giao nhận hàng hóa, đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải 2 loại vận đơn là vận đơn tàu chợ và vận đơn tàu chuyến. Vậy căn cứ vào yếu tố xuất hiện tên gọi vận đơn tàu chợ và vận đơn tàu chuyến, cách phân biệt Vận đơn tàu ...