Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

TIỀN MẶT: Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua khóa học trên website: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/. Học viên đến văn phòng của công ty để thanh toán tiền hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của công ty theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.

CHUYỂN KHOẢN: Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi đặt mua khóa học trên website: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/. Học viên chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của công ty theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.