Tên: Hồ Văn Duy

Mã giảng viên: LA/27

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu ABZ

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên