giang-vien-xuat-nha-khau-le-anh-ho-van-duy-min

Tên: Hồ Văn Duy

Mã giảng viên: LA/27

Tuổi:

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ABZ

Hòm thư điện tử:

[email protected]

Giới thiệu về giảng viên