phan-hoi-hoc-vien-khoa-hoc-xuat-nhap-khau-2

Tên: Đào Nguyễn Anh Thư K101TT

Nói về khóa học xuất nhập khẩu:

Trước hết, em xin cảm ơn Trung tâm đã tạo điều kiện tổ chức mở lớp học trực tuyến để các anh chị, các bạn không ở thành phố lớn vẫn có thể tìm hiểu và được học các kiến thức về Xuất - Nhập khẩu và Logistic.

Cảm nhận của học viên