Danh sách tin tức có gắn tag: "lệnh giao hàng"

Lệnh giao hàng điện tử EDO

Lệnh giao hàng điện tử EDO

Từ ngày 01/10/2018, lệnh giao hàng điện tử EDO bắt đầu được đưa vào thực hiện tại cảng Cát Lái đối với hàng nhập khẩu, tạo nhiều tiện ích cho doanh nghiệp thay vì dùng DO bản giấy như trước đây.