Điểm chuẩn tuyển sinh ngành xuất nhập khẩu các trường Đại học năm 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh ngành xuất nhập khẩu các trường Đại học năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học vừa trải qua là lúc các bạn sĩ tử chuẩn bị làm hồ sơ vào các trường Đại học để thực hiện nguyện vọng của bản thân.

>>>>> Xem thêm: Chú giải HS code trong Biểu thuế xuất nhập khẩu

Đối với các bạn quan tâm đến ngành nghề xuất nhập khẩu - logistics, Xuất nhập khẩu Lê Ánh muốn chia sẻ đến bạn danh sách dự kiến Điểm chuẩn tuyển sinh ngành xuất nhập khẩu các trường Đại học năm từ 2021 để các bạn có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp với điểm thi của mình.

Điểm chuẩn tuyển sinh ngành xuất nhập khẩu các trường Đại học năm 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh ngành xuất nhập khẩu các trường Đại học năm 2021

Danh sách Điểm chuẩn dự kiến tuyển sinh ngành xuất nhập khẩu các trường Đại học năm 2021 mà bạn có thể tham khảo:

 

1.Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

QHE43

Kinh tế quốc tế

A01

2020: 34.5

2019: 31.06

2018: 27.05

QHE43

Kinh tế quốc tế

D01

2020: 34.5

2019: 31.06

2018: 27.05

QHE43

Kinh tế quốc tế

D09

2020: 34.5

2019: 31.06

2018: 27.05

QHE43

Kinh tế quốc tế

D10

2020: 34.5

2019: 31.06

2018: 27.05

 

 2.Đại học Thủ Đô Hà Nội - Mã trường: HNM

 

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

A00

2020: 29.82

2019: 20

2018: 23.83

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

D96

2020: 29.82

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

D90

2020: 29.82

2019: 20

2018: 23.83

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

D01

2020: 29.82

2019: 20

2018: 23.83

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

D78

2019: 20

2018: 23.83

 

3.Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - Mã trường: KHA

 

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

A00

2020: 28

2019: 26

2018: 23.85

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

A01

2020: 28

2019: 26

2018: 23.85

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

D01

2020: 28

2019: 26

2018: 23.85

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

D07

2020: 28

2019: 26

2018: 23.85

7340120

Kinh doanh Quốc tế

A00

2020: 27.8

2019: 26.15

2018: 24.25

7340120

Kinh doanh Quốc tế

A01

2020: 27.8

2019: 26.15

2018: 24.25

7340120

Kinh doanh Quốc tế

D01

2020: 27.8

2019: 26.15

2018: 24.25

7340120

Kinh doanh Quốc tế

D07

2020: 27.8

2019: 26.15

2018: 24.25

 

4.Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc) - Mã trường: NTH

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

NTH02

Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn)

A00

2020: 27.95

2019: 26.25

2018: 24.1

NTH02

Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn)

D06

2019: 25.75

2018: 24.1

NTH02

Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn)

D07

2019: 25.75

2018: 24.1

NTH02

Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn)

D01

2019: 25.75

2018: 24.1

NTH02

Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế , Quản trị khách sạn)

A01

2019: 25.75

2018: 24.1

NTH01

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật

A00

2019: 26.2

2018: 24.1

NTH01

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật

A01

2019: 25.7

2018: 24.1

NTH01

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật

D01

2019: 25.7

2018: 24.1

NTH01

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật

D07

2019: 25.7

2018: 24.1

NTH01

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật

D06

2019: 25.7

2018: 24.1

NTH01

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật

D04

2019: 25.7

2018: 24.1

NTH01

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật

D03

2019: 25.7

2018: 24.1

NTH01

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật

D02

2019: 24.2

2018: 24.1

 

5.Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng - Mã trường: DDQ

 

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7340120

Kinh doanh quốc tế

A00

2020: 26.75

2019: 24

2018: 21.25

7340120

Kinh doanh quốc tế

A01

2020: 26.75

2019: 24

2018: 21.25

7340120

Kinh doanh quốc tế

D01

2020: 26.75

2019: 24

2018: 21.25

7340120

Kinh doanh quốc tế

D90

2020: 26.75

2019: 24

2018: 21.25

 

6.Đại Học Thương Mại - Mã trường: TMA

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

TM06

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

A00

2020: 26.5

2019: 23.4

TM06

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

A01

2020: 26.5

2019: 23.4

TM06

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

D01

2020: 26.5

2019: 23.4

TM06

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

D07

2020: 26.5

TM11

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

A00

2020: 26.3

2019: 23.5

2018: 21.2

TM11

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

A01

2020: 26.3

2019: 23.5

2018: 21.2

TM11

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

D01

2020: 26.3

2019: 23.5

2018: 21.2

TM11

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

D07

2020: 26.3

TM12

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

A00

2020: 26.3

2019: 23.7

2018: 21.25

TM12

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

A01

2020: 26.3

2019: 23.7

2018: 21.25

TM12

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

D01

2020: 26.3

2019: 23.7

2018: 21.25

TM12

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

D07

2020: 26.3

 

7.Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM - Mã trường: SPK

 

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7510605D

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A00

2020: 26.3

2019: 23.3

2018: 21.5

7510605D

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A01

2020: 26.3

2019: 23.3

2018: 21.5

7510605D

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D01

2020: 26.3

2019: 23.3

2018: 21.5

7510605D

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D90

2020: 26.3

2019: 23.3

2018: 21.5

 

8.Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc) - Mã trường: GHA

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A00

2020: 25

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A01

2020: 25

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D01

2020: 25

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D07

2020: 25

 

9.Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) - Mã trường: GSA

 

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A00

2020: 24.4

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A01

2020: 24.4

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D01

2020: 24.4

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D07

2020: 24.4

 

10.Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng - Mã trường: HIU

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A00

2019: 17

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A01

2019: 17

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D01

2019: 17

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D90

2019: 17

 

11.Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - Mã trường: GTA

 

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A00

2020: 24

2019: 20

2018: 16

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A01

2020: 24

2019: 20

2018: 16

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D01

2020: 24

2019: 20

2018: 16

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D07

2020: 24

2019: 20

2018: 16

 

12.Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế - Mã trường: DHK

 

Mã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A00

2020: 15

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A01

2020: 15

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D01

2020: 15

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

C15 

2020: 1513.Đại Học Hàng Hải Việt Nam -  Mã trường: HHAMã  ngành

Tên ngành

Khối

Điểm chuẩn

7840104D407

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A00

2020: 25.25

2019: 22

2018: 20

 

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

A01

2020: 25.25

2019: 22

2018: 20

7840104D407

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

C01

2020: 25.25

2019: 22

2018: 20

7840104D407

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

D01

2020: 25.25

2019: 22

2018: 20

Bài viết được chia sẻ bời đội ngũ chuyên gia tại Xuất nhập khẩu Lê Ánh - đơn vị đào tạo thực tế, chuyên sâu về xuất nhập khẩu.

Mong rằng những chia sẻ từ về phần chú giải HS code sẽ giúp các bạn hiểu thêm và tra cứu mã HS một cách thành thạo.

Nếu bạn cần trang bị thêm nghiệp vụ xuất nhập khẩu – logistics, bạn có thể tham khảo thêm các khóa học xuất nhập khẩu thực tế logistics tại trung tâm XNK Lê Ánh. Khóa học này sẽ giúp bạn thành thạo kĩ năng của một nhân viên xuất nhập khẩu, được giảng dạy bởi các chuyên gia trong ngành với hơn 10 năm kinh nghiệm làm nghề xuất nhập khẩu.

Chúc bạn thành công!5.0
(1 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
25/01/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904.84.8855

ho-c-phi-trung-ta-m-le-a-nh.jpeg
Đăng ký