Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Vận Đơn Đi thẳng (Direct Bill of Lading) Là Gì?

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế, chứng từ vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và xác nhận hàng hóa. Và vận đơn đi thẳng hay Direct Bill of Lading là vận ...

Revolving L/C - Thư tín dụng tuần hoàn

Thư tín dụng tuần hoàn hay L/C tuần hoàn là gì? Trường hợp nào nên dùng L/C tuần hoàn? Tùy theo những ưu nhược điểm của các loại thư tín dụng mà doanh nghiệp sử dụng cho phù hợp ...

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2024

Những thay đổi trong Biểu thuế xuất nhập khẩu 2024 như thế nào, cách tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu 2024 và cách tính thuế XNK ra sao?

Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2023

Hiện tại đã có biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2023 mới nhất. Cụ thể những thay đổi về Biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 như thế nào, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu 2023 và cách tính ...