Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan Là Gì? - Những Vấn Đề Cần Quan Tâm

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất đang phải thực hiện bảng báo cáo quyết toán hải quan lên cơ quan hải quan.

Vậy báo cáo quyết toán hải quan là gì? Vì sao phải lập báo cáo và một số lưu ý cần thiết, cùng Xuất nhập khẩu Lê Ánh tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây:

1. Báo cáo quyết toán hải quan là gì?

Báo cáo quyết toán hải quan là bảng báo cáo về tình hình sử dụng nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu do đơn vị hải quan quản lý, đây là báo cáo bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất. 

>>>> Bài viết xem nhiều: khóa học khai báo Hải quan

Báo cáo quyết toán hải quan tiếng anh là gì?

Báo cáo quyết toán hải quan thường được được dùng với nhiều thuật ngữ tiếng anh như: Customs yearly report (gọi tắt là customs report); customs luquidation report hay Customs Settlement Report.

Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan Là Gì
Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan Là Gì

2. Những doanh nghiệp nào cần làm báo cáo quyết toán hải quan

Những doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất là những doanh nghiệp được miễn thuế khi nhập khẩu nguyên vật liệu, trong đó doanh nghiệp cần đối chiếu lượng nguyên liệu nhập khẩu với các thành phẩm xuất khẩu dựa trên định mức tiêu hao của nguyên vật liệu đó.

Do vậy, Báo cáo quyết toán hải quan là mẫu báo cáo mà các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất bắt buộc phải thực hiện và đẩy lên cơ quan hải quan.

3. Những quy định về báo cáo quyết toán hải quan mới nhất

Các vấn đề về báo cáo quyết toán hải quan được quy định cụ thể tại Khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

 • Thời hạn nộp báo cáo quyết toán hải quan: Căn cứ theo mục 2 Khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định:

“Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc trước khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 56 Thông tư này thông qua Hệ thống.”

 • Sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán: Căn cứ theo điểm b mục 2 Khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định:

“Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan ban hành quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì được sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán và nộp lại cho cơ quan hải quan. Hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân mới phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan và bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”

 • Mức xử phạt chậm nộp báo cáo quyết toán hải quan: Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Nếu là cá nhân thì mức phạt tiền bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức.

- Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định:

“3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Không nộp báo cáo quyết toán, báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng thời hạn quy định;”

- Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định:

“3. Mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức:

a) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với tổ chức, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;”

 

Mẫu báo cáo quyết toán hải quan

 • Mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL
bao-cao-quyet-toan-hai-quan-mau-so-15-bcqt-nvl-gsql.png
 • Mẫu số 15a/BCQT-SP/GSQL
bao-cao-quyet-toan-hai-quan-mau-so-15a-bcqt-sp-gsql.png
 • Mẫu số 15b/BCQT-NLVTNN/GSQL
bao-cao-quyet-toan-hai-quan.png
 • Mẫu số 15c/BCQT-SPNN/GSQL

bao-cao-quyet-toan-hai-quan-mau-so-15c-bcqt-spnn-gsql.png

4. So sánh báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

Cả báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đều có thời hạn nộp là chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tuy nhiên: Đây là hai loại báo cáo khác nhau của doanh nghiệp, một doanh nghiệp có thể phải thực hiện một hoặc đồng thời cả hai loại báo cáo này.

Doanh nghiệp sẽ nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, còn Báo cáo quyết toán hải quan thì sẽ nộp cho cơ quan Hải quan.

Thông thường, doanh nghiệp nào cũng phải làm báo cáo tài chính, trong khi đó, báo cáo quyết toán hải quan chỉ yêu cầu đối với các loại hình doanh nghiệp miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu như doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất.

Người ta có thể hiểu, báo cáo tài chính là hạch toán các vấn đề liên quan đến tiền, tình hình tài chính của đơn vị, trong khi báo cáo quyết toán thì liên quan nhiều đến hàng hóa, lượng nhập khẩu, chủ yếu là nguyên vật liệu.

5. Phần mềm báo cáo quyết toán hải quan là gì?

Hiện nay, các doanh nghiệp thường sử dụng phần mềm ECUS5 VNACCS của công ty Thái Sơn là Phần mềm báo cáo quyết toán hải quan, xử lý số liệu và truyền thông tin lên cơ quan Hải quan.

6. Cách làm báo cáo quyết toán hải quan

Cách làm báo cáo quyết toán hải quan có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tổng hợp số liệu từ các bộ phận từ bộ phận kho, kế toán và XNK

Bước 2: Tập hợp số liệu từ bước 1, lập bảng thống kê về nguyên vật liệu, thành phẩm, xác định số liệu tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ, tồn cuối kỳ và lập bảng Báo cáo quyết toán

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ để lập báo cáo quyết toán hải quan

Hồ sơ để lập báo cáo quyết toán hải quan bao gồm:

 • Chứng từ về nguyên vật liệu nhập khẩu: Hợp đồng, Packing list, invoice,...
 • Định mức và các điều chỉnh
 • Tờ khai Hải quan nhập khẩu, Tờ khai Hải quan xuất khẩu
 • Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu, sản phẩm
 • Các chứng từ về phế liệu, phế thải
 • Bảng báo cáo tài chính, các khoản hạch toán kế toán liên quan 
 • Chứng từ chứng minh đã xử lý nguyên vật liệu dư thừa sau khi kết thúc kỳ năm tài chính

7. Cách kiểm tra báo cáo quyết toán hải quan

Thông thường, nếu kiểm tra báo cáo quyết toán hải quan, bạn có thể thực hiện kiểm tra các nội dung sau:

- Kiểm tra về định mức

- Kiểm tra về tình hình tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hóa xuất khẩu tại doanh nghiệp, sẽ xuất hiện 3 trường hợp:

 • Không có chênh lệch
 • Chênh lệch thừa về lượng tồn kho  giữa doanh nghiệp và số liệu đã kê khai hải quan
 • Chênh lệch thiếu về lượng tồn kho  giữa doanh nghiệp và số liệu đã kê khai hải quan

8. Có nên thuê dịch vụ làm báo cáo quyết toán hải quan không?

Thông thường doanh nghiệp nếu có đủ khả năng, sẽ ưu tiên tự làm báo cáo quyết toán hải quan cho doanh nghiệp thay vì thuê dịch vụ làm báo cáo quyết toán hải quan. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm một khoản chi phí phát sinh.

Để hỗ trợ học viên làm được báo cáo quyết toán hải quan, trung tâm Lê Ánh hiện đang tổ chức lớp học báo cáo quyết toán hải quan chuyên sâu, giúp học viên xử lý tốt các nghiệp vụ kho, kế toán và XNK, từ đó xây dựng định mức nguyên vật liệu và hoàn thành một bản báo cáo quyết toán hải quan hoàn chỉnh.

Nếu doanh nghiệp muốn tự làm báo cáo quyết toán hải quan, công ty nên cho nhân viên học để thực hành một cách thành thạo, mà không cần thuê dịch vụ.

Đối với cá nhân, nếu bạn đang có định hướng tìm hiểu và làm trong các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất, bạn có thể học báo cáo quyết toán hải quan để ứng tuyển vào các công ty dịch vụ này.

Việc thuê dịch vụ làm báo cáo quyết toán hải quan khiến doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào đơn vị dịch vụ và khó chủ động xử lý công việc, thậm chí sẽ bất tiện nếu hỏi thêm thông tin hay nhờ hỗ trợ khi cần thiết.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp không có nhân viên làm chuyên về mảng báo cáo quyết toán thì có thuê dịch vụ. Việc thuê dịch vụ sẽ được hỗ trợ trọn gói và xử lý các nghiệp vụ liên quan.

9. Học khóa học báo cáo quyết toán hải quan có làm được không?

Với khóa học báo cáo quyết toán hải quan chuyên sâu tại trung tâm Lê Ánh sẽ cam kết nếu học viên tham gia đầy đủ số buổi học và hoàn thành các bài thực hành báo cáo quyết toán, học viên có thể lên được một báo cáo quyết toán hoàn chỉnh.

Chi tiết, bạn có thể theo dõi trong thông tin: Khóa Học Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan Chuyên Sâu

Mong rằng bài viết về Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan Là Gì? của chúng tôi đã hữu ích với bạn nếu bạn đang tìm hiểu về thủ tục hải quan, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các vấn đề về Logistics.

Ngoài ra, Xuất nhập khẩu Lê Ánh hiện đã có khóa học khai báo hải quan dành cho các quan muốn học và thực hành thành thạo trên phần mềm ECUS5 VNACCS. 

Hotline tư vấn: 0904848855.

>>>>> Tham khảo thêm:

XNK Lê Ánh là đơn vị đi đầu trong đào tạo Khóa học xuất nhập khẩu tphcm & Hà NộiKhóa học xuất nhập khẩu onlinebạn có thể tham khảo chi tiết khóa học tại: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

5.0
(12 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Ngọc Trang
08:12:58 AM 01/12/2023

Cám ơn vì bài viết hữu ích!

20/10/2023

31/03/2023

26/11/2023

02/10/2023

21/04/2023

31/07/2023

18/03/2023

11/12/2023

09/10/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904.84.8855

ho-c-phi-trung-ta-m-le-a-nh.jpeg
Đăng ký