Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan

Theo Điều 60 Thông tư 39/2018/TT-BTC, các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu (SXXK), gia công, chế xuất (bao gồm gia công và SXXK) phải thực hiện báo cáo quyết toán hải quan theo danh mục nguyên liệu – vật tư, thành phẩm và định mức thực tế sản phẩm lên cơ quan Hải quan.

 

Bài viết dưới đây, Xuất nhập khẩu Lê Ánh sẽ giới thiệu đến bạn hướng dẫn sử dụng phần mềm điện tử Ecus5 Vnaccs để báo cáo quyết toán hải quan. Nội dung bài viết được tham khảo và tổng hợp từ Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn- đơn vị cung ứng phần mềm.

>>>> Bài viết xem nhiều: khóa học báo cáo quyết toán hải quan

I. Phần mềm báo cáo quyết toán hải quan

Bạn có thể hiểu hơn về công dụng của phần mềm báo cáo quyết toán hải quan thông qua các thuật ngữ sau:

1. Báo cáo quyết toán hải quan là gì?

Báo cáo quyết toán hải quan là bảng báo cáo về tình hình sử dụng nguyên vật liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu do đơn vị hải quan quản lý, đây là báo cáo bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, gia công và chế xuất.

Nội dung chi tiết về Báo cáo quyết toán hải quan là gì?, bạn có thể tìm hiểu trong bài viết sau: Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan Là Gì? - Những Vấn Đề Cần Quan Tâm

2. Phần mềm báo cáo quyết toán hải quan là gì?

Hiện nay, đa số doanh nghiệp sử dụng phần mềm báo cáo quyết toán hải quan là phần mềm ECUS5 VNACCS của công ty Thái Sơn, dùng để xử lý số liệu và khai báo lên cơ quan Hải quan.

II. Hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo quyết toán hải quan phổ biến nhất

Để thực hiện báo cáo quyết toán hải quan trên phần mềm Ecus5 của công ty Thái Sơn, Xuất nhập khẩu Lê Ánh hướng dẫn bạn thực hiện dựa theo hai loại hình doanh nghiệp Sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp gia công như sau:

1. Các loại hình báo cáo quyết toán

a. Báo cáo quyết toán loại hình doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Từ menu chính bạn chọn các danh mục: “Sổ quyết toán/ Khai báo quyết toán TT39/ Khai báo quyết toán nguyên vật liệu, sản phẩm”:

huong-dan-bao-cao-quyet-toan-hai-quan-12345.png

Màn hình chức năng sẽ hiện ra:

huong-dan-bao-cao-quyet-toan-hai-quan-1.png

Hướng dẫn nhập liệu vào bảng báo cáo quyết toán

Bạn chọn các mục hiển thị trên bảng cụ thể:

Mục Thông tin chung:

Nhóm loại hình: Loại hình là sản xuất xuất khẩu

Loại báo cáo: Nguyên vật liệu

Lưu ý: Thông thường, mỗi loại hình doanh nghiệp có 2 loại BCQT đối với nguyên vật liệu và sản phẩm. Đối với sản phẩm thực hiện tượng tự nguyên vật liệu như sau.

Thời gian báo cáo: Khoảng thời gian năm tài chính của doanh nghiệp.

Mục Danh sách hàng hóa

huong-dan-bao-cao-quyet-toan-hai-quan-12.png
 • Mã hàng:

Mã do doanh nghiệp tự đặt và quản lý, bạn nhấn vào combo sổ xuống để chọn, đây là các mã hàng đã khai báo danh mục và gửi lên hải quan trên các tờ khai nhập xuất. Nếu chọn nhiều mã, bạn thực hiện nhấn phím F9.

 • Tên hàng, mã đơn vị tính:

Thông tin được phần mềm tự động lấy vào sau khi bạn chọn mã hàng tương ứng.

 • Lượng tồn đầu kỳ:

Nhập vào tổng số lượng tồn của kỳ báo cáo trước nếu có. Doanh nghiệp có thể xem chi tiết tại phần hướng dẫn nhập liệu đối với từng chỉ tiêu.

 • Lượng nhập trong kỳ:

Nhập vào tổng số lượng đã nhập theo tờ khai trong quãng thời gian năm tài chính đang quyết toán.

 • Lượng tái xuất:

Nhập vào tổng lượng đã tái xuất của mã hàng này nếu có, đối với BCQT sản phẩm sẽ không có lượng tái xuất.

 • Lượng chuyển mục đích sử dụng:

Nhập vào tổng lượng đã chuyển mục đích sử dụng của mã hàng này nếu có.

 • Lượng xuất kho:

Nhập vào tổng số lượng nguyên liệu-vật tư đã xuất kho để đưa vào sản xuất sản phẩm

 • Lượng xuất khác:

Nhập vào tổng số lượng xuất khác của mã hàng nếu có.

 • Lượng tồn cuối:

Phần mềm tính tự động theo công thức như sau:

Tồn cuối = (Tồn đầu kỳ + Lượng nhập) – (Lượng tái xuất + Chuyển mục đích sử dụng + Lượng xuất khẩu + Xuất khác)

Doanh nghiệp cũng có thể nhập nhanh danh sách hàng hóa vào báo cáo theo 2 cách sau:

Cách 1:

Bạn nhấn phím F6 nếu bạn đã có danh sách hàng hóa sẵn trên file excel, bạn chọn “ import excel” từ phần mềm, sau đó chọn file excel chứa dữ liệu, thiết lập thông tin tương ứng với hệ thống và nhấn vào “Ghi”.

Cách 2:

Bạn nhấn phím F12 nếu doanh nghiệp đang sử dụng module Kế toán kho được cung cấp sẵn trên phần mềm để quản lý nhập xuất tồn kho theo chế độ kế toán kho. Trong cửa sổ mới, bạn chọn mục thời gian báo cáo, chọn mã KHO rồi nhấn nút CHỌN.

>>>>> Xem thêm: khóa học khai báo hải quan

b. Báo cáo quyết toán loại hình doanh nghiệp gia công

Từ menu chính bạn chọn các danh mục: “Sổ quyết toán / Khai báo quyết toán TT39/Khai báo quyết toán nguyên vật liệu, sản phẩm”:

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan

Màn hình chức năng sẽ hiện ra:

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan

Hướng dẫn nhập liệu vào bảng báo cáo quyết toán

Bạn chọn các mục hiển thị trên bảng cụ thể:

Mục Thông tin chung:

 • Nhóm loại hình: Loại hình là Gia công
 • Loại báo cáo: Nguyên vật liệu

Lưu ý: Thông thường, mỗi loại hình doanh nghiệp có 2 loại BCQT đối với nguyên vật liệu và sản phẩm. Đối với sản phẩm thực hiện tượng tự nguyên vật liệu như sau.

 • Thời gian báo cáo: Khoảng thời gian năm tài chính của doanh nghiệp.

Mục Danh sách hàng hóa

huong-dan-bao-cao-quyet-toan-hai-quan-1234567.png

Bước đầu bạn nhấn phím F5 để chọn Hợp đồng Gia công cần quyết toán trong mục “Danh sách hợp đồng gia công”. Trong một lần khai báo báo cáo quyết toán, ạn có thể thực hiện chọn nhiều Hợp đồng Gia công.

huong-dan-bao-cao-quyet-toan-hai-quan-12345678.png

Bạn chọn hợp đồng cần nhập, trong từng hợp đồng, bạn nhập danh sách hàng hóa.

 • Mã hàng:
 • Tên hàng, mã đơn vị tính:
 • Lượng tồn đầu kỳ:
 • Lượng nhập trong kỳ:
 • Lượng tái xuất:
 • Lượng chuyển mục đích sử dụng:
 • Lượng xuất kho:
 • Lượng xuất khác:
 • Lượng tồn cuối:

Phần mềm tính tự động theo công thức như sau:

Tồn cuối = (Tồn đầu kỳ + Lượng nhập) – (Lượng tái xuất + Chuyển mục đích sử dụng + Lượng xuất khẩu + Xuất khác)

Ngoài cách nhập mục danh sách hàng hóa này, doanh nghiệp gia công cũng có thể thực hiện nhập danh sách hàng hóa bằng 2 cách tương tự loại hình sản xuất xuất khẩu tại mục trên.

2. Hướng dẫn truyền thông tin lên cơ quan Hải quan

Sau khi bạn hoàn thành nhập liệu vào bảng báo cáo quyết toán, doanh nghiệp truyền thông tin lên cơ quan Hải quan bằng cách nhấn vào “Khai báo quyết toán” ở menu cửa sổ bên trái.

Cắm chữ ký số vào máy tính trước khi thực hiện khai báo, rồi Chọn chữ ký số thuộc danh sách có sẵn.

Sau đó, Nhập mã PIN cho chữ ký số đã chọn như sau:

huong-dan-bao-cao-quyet-toan-hai-quan-123.png

Sau khi gửi thành công, trên phần mềm sẽ có thông báo “ Hệ thống đã nhận được message và đang trong quá trình xử lý…”. Sau khi hoàn thành, bạn chọn “Đóng”.

Doanh nghiệp tiếp tục lấy phản hồi cho đến khi nhận được số tiếp nhận trả về từ cơ quan Hải quan, đem hồ sơ báo cáo lên để cơ quan Hải quan duyệt. “Xem các phản hồi được trả về từ HQ”

Nếu được đồng ý và duyệt chấp nhận, doanh nghiệp tiến hành lấy phản hồi để nhận được kết quả chấp nhận lần khai báo cáo quyết toán, kết thúc quá trình khai báo cáo quyết toán nguyên phụ liệu.

Mong rằng bài viết về Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Báo Cáo Quyết Toán Hải Quan của chúng tôi đã hữu ích với bạn nếu bạn đang tìm hiểu về thủ tục hải quan, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, các vấn đề về Logistics.

Đối với các bạn đang làm việc tại doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu (SXXK), gia công, chế xuất , yêu cầu xây dựng định mức, sử dụng nguyên vật liệu và báo cáo quyết toán, bạn có thể tham khảo khóa học báo cáo quyết toán hải quan của trung tâm Lê Ánh, với cam kết hỗ học viên thành thạo cách xử lý và lên báo cáo quyết toán cho doanh nghiệp.

Hotline tư vấn: 0904848855.

>>>>> Tham khảo thêm:

Xuất nhập khẩu Lê Ánh là đơn vị đi đầu trong đào tạo Khóa học xuất nhập khẩu online, Khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội & khóa học xuất nhập khẩu tại TPHCM, bạn có thể tham khảo chi tiết khóa học tại: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

5.0
(5 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
27/12/2023

22/12/2023

25/04/2023

24/12/2023

25/02/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904.84.8855

ho-c-phi-trung-ta-m-le-a-nh.jpeg
Đăng ký