Bảo Lãnh Thanh Toán Trong Phương Thức Thanh Toán L/C

Bảo lãnh thanh toán trong phương thức thanh toán L/C là một yếu tố quan trọng trong giao dịch quốc tế. Đây là một cam kết từ ngân hàng đối với người bán về việc thanh toán số tiền mua hàng hoá hoặc dịch vụ theo điều kiện trong hợp đồng.

Bảo lãnh thanh toán trong phương thức L/C giúp tạo ra sự tin tưởng và an toàn cho cả người mua và người bán trong quá trình giao dịch. Hãy cùng Xuất Nhập Khẩu Lê Ánh tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của bảo lãnh thanh toán trong phương thức thanh toán L/C trong bài viết dưới đây.

1. Bảo lãnh thanh toán là gì?

Bảo lãnh thanh toán là gì

Bảo lãnh thanh toán là một cam kết bởi một bên thứ ba (thường là một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính) nhằm đảm bảo việc thanh toán một khoản tiền nhất định theo các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận.

Trong thương mại quốc tế, đặc biệt là trong các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ, bảo lãnh thanh toán đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng lòng tin giữa các bên liên quan.

Khi sử dụng bảo lãnh thanh toán, người bán có thể tin tưởng rằng họ sẽ nhận được tiền từ người mua theo đúng cam kết, ngay cả trong trường hợp người mua không thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình. Ngược lại, người mua cũng được bảo vệ, vì ngân hàng chỉ thanh toán cho người bán khi các điều kiện đã được thỏa mãn, chẳng hạn như việc nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ theo đúng quy định.

Trong một số trường hợp, bảo lãnh thanh toán còn được sử dụng trong các dự án đầu tư lớn, như xây dựng hoặc dự án công nghiệp, để đảm bảo rằng các nhà thầu hoặc nhà cung cấp sẽ nhận được thanh toán đúng hạn từ chủ dự án.

Bảo lãnh thanh toán có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phương thức thanh toán khác như thư tín dụng (L/C), giúp tăng cường độ an toàn và tin cậy trong các giao dịch tài chính.

Xem thêm: Phương thức LC (letter of credit) - thanh toán theo thư tín dụng

2. Tìm hiểu bảo lãnh thanh toán trong phương thức thanh toán L/C

Khái niệm

Bảo lãnh thanh toán L/C là hình thức thanh toán quốc tế phổ biến hiện nay, đây là hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu.

Các bên tham gia bảo lãnh thanh toán L/C

Trong phương thức thanh toán L/C (Letter of Credit), có nhiều bên tham gia khác nhau, mỗi bên đóng vai trò quan trọng trong quá trình bảo lãnh thanh toán. Dưới đây là các bên chính tham gia trong quy trình này:

- Người mua (Người yêu cầu L/C): Đây là bên mua hàng hóa hoặc dịch vụ, còn được gọi là người nhập khẩu. Họ yêu cầu ngân hàng của mình phát hành một L/C cho người bán như một bảo lãnh thanh toán.

- Người bán (Người hưởng lợi từ L/C): Đây là bên bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, còn được gọi là người xuất khẩu. Người bán sẽ nhận thanh toán thông qua L/C sau khi họ tuân thủ đầy đủ các điều khoản và điều kiện của L/C bằng cách nộp các chứng từ yêu cầu.

- Ngân hàng phát hành (Issuing Bank): Đây là ngân hàng của người mua, chịu trách nhiệm phát hành L/C. Ngân hàng này cam kết thanh toán cho người bán khi tất cả điều kiện của L/C được thỏa mãn.

- Ngân hàng thông báo/ Xác nhận (Advising/Confirming Bank): Đây là ngân hàng của người bán hoặc một ngân hàng thứ ba, có trách nhiệm thông báo L/C đến người bán và đôi khi xác nhận L/C. Nếu L/C được xác nhận, ngân hàng này cũng cam kết thanh toán cho người bán dựa trên các điều kiện của L/C.

- Ngân hàng trung gian (Intermediary Bank): Trong một số trường hợp, có thể có một hoặc nhiều ngân hàng trung gian tham gia vào quá trình chuyển L/C từ ngân hàng phát hành đến ngân hàng thông báo/xác nhận.

- Các cơ quan bảo hiểm và kiểm định: Đối với một số giao dịch, có thể yêu cầu các chứng từ từ các cơ quan bảo hiểm hoặc kiểm định để chứng minh rằng hàng hóa đã được bảo hiểm hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Mỗi bên trong quy trình L/C đóng một vai trò cụ thể và quan trọng, đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả, từ việc đặt hàng cho đến khi hoàn thành thanh toán. Sự phối hợp và tuân thủ chặt chẽ các quy định và điều kiện của L/C từ tất cả các bên là yếu tố then chốt để thành công của giao dịch.

Quy định bảo lãnh thanh toán

Tất cả các chứng từ cần thiết ngoại trừ chứng từ vận tải và bảo hiểm và trong các trường hợp có quy định cụ thể, chỉ được cấp bởi người thụ hưởng.

- Chứng từ vận tải/ Vận đơn/ Vận đơn hàng không ghi ngày trước ngày LC đều không được chấp nhận.

- Phải xuất trình hóa đơn với giá trị không vượt quá số tiền hối phiếu/Hối phiếu.

- Mẫu vận đơn ngắn và vận đơn của bên thứ ba đều không được chấp nhận.

- Chứng từ vận tải chỉ rõ địa điểm đến cuối cùng khác với cảng dỡ hàng, chứng từ chỉ rõ 'dự định' hoặc điều khoản tương tự liên quan đến tàu, phương tiện vận tải khác và/hoặc cảng xếp hàng và/hoặc cảng dỡ hàng đều không được chấp nhận .

- Chứng từ vận tải hoặc Vận đơn/Hóa đơn hàng không do Đại lý thanh toán bù trừ và giao nhận/Giao nhận vận tải đóng vai trò là Đại lý vận chuyển/Người vận chuyển phát hành đều không được chấp nhận.

- Chứng từ vận tải hoặc Vận đơn/Vận đơn hàng không ghi rõ ngày và ngày hàng hóa được xếp lên tàu/chuyến bay.

- Chứng từ vận chuyển LASH trong trường hợp vận chuyển đường biển không được chấp nhận.

- Chứng từ vận tải thể hiện bất kỳ khoản phí nào bổ sung vào cước vận chuyển như chi phí giải ngân liên quan đến bốc xếp hoặc các hoạt động tương tự đều không được chấp nhận x

- Chứng từ phải được xuất trình để đàm phán trong vòng 21 ngày kể từ mỗi lô hàng. (Lưu ý: Thời gian có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của nhà nhập khẩu và phương thức vận chuyển cũng như thời gian vận chuyển từ nước xuất khẩu).

Bảo hiểm bắt buộc phải được phát hành không phân biệt tỷ lệ phần trăm, với các nội dung sau: 'Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận không muộn hơn B/l theo đơn đặt hàng và được xác nhận trống 110% so với giá trị hóa đơn, Điều khoản Hàng hóa Viện

- Viện Chiến tranh Điều khoản (Hàng hóa), Điều khoản đình công viện nghiên cứu (Hàng hóa) và Điều khoản từ kho đến kho với các yêu cầu bồi thường phải trả ở Ấn Độ bất kể tỷ lệ phần trăm. Bảo hiểm cũng bao gồm cả tuổi thọ của tàu.' xii) Tất cả các tài liệu chỉ được yêu cầu bằng tiếng Anh.

Hàng hóa sẽ được vận chuyển bằng tàu đủ khả năng đi biển và giấy chứng nhận có hiệu lực theo Lloyds hoặc tổ chức phân loại tương đương từ Công ty Steamship hoặc đại lý của họ nếu công ty đó là thành viên của Conference Line đi cùng

Quy trình và các bước thực hiện bảo lãnh thanh toán

Quy trình thực hiện bảo lãnh thanh toán trong các giao dịch thương mại, đặc biệt trong sử dụng L/C (Letter of Credit), bao gồm một loạt các bước mà các bên liên quan cần thực hiện. Dưới đây là các bước chính trong quy trình này:

Bước 1: Thỏa thuận thương mại và yêu cầu L/C: Người mua và người bán đạt được thỏa thuận về giao dịch thương mại, bao gồm giá cả, số lượng hàng hóa, thời hạn giao hàng, và các điều kiện khác. Người mua yêu cầu ngân hàng của mình phát hành L/C làm bảo lãnh thanh toán cho người bán.

Bước 2: Phát hành L/C: Ngân hàng của người mua (ngân hàng phát hành) xem xét yêu cầu và, sau khi đánh giá tín dụng của người mua, phát hành L/C. L/C được gửi đến ngân hàng của người bán thông qua một ngân hàng trung gian hoặc trực tiếp.

Bước 3: Thông báo và xác nhận L/C: Ngân hàng của người bán (ngân hàng thông báo hoặc xác nhận) nhận và kiểm tra L/C. Nếu cần, L/C có thể được xác nhận bởi ngân hàng này, đảm bảo thêm một lớp bảo lãnh thanh toán cho người bán.

Bước 4: Giao hàng và chuẩn bị chứng từ: Người bán giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ theo điều khoản của L/C và hợp đồng. Người bán chuẩn bị các chứng từ cần thiết, như hóa đơn, vận đơn, chứng nhận xuất xứ, và các chứng từ khác theo yêu cầu của L/C.

Bước 5: Nộp chứng từ và yêu cầu thanh toán: Người bán nộp các chứng từ đến ngân hàng của mình (hoặc ngân hàng xác nhận nếu có). Ngân hàng này kiểm tra các chứng từ để đảm bảo chúng tuân thủ đầy đủ các điều khoản của L/C.

Bước 6: Thanh toán và chuyển tiền: Nếu các chứng từ được chấp nhận, ngân hàng của người bán sẽ thanh toán hoặc hứa hẹn thanh toán cho người bán. Ngân hàng của người bán sau đó yêu cầu ngân hàng phát hành hoàn trả số tiền đã thanh toán hoặc sẽ thanh toán.

Bước 7: Hoàn thành giao dịch: Ngân hàng phát hành kiểm tra các chứng từ và, nếu tất cả đúng, thực hiện thanh toán cho ngân hàng của người bán. Ngân hàng phát hành sau đó thu hồi số tiền này từ người mua.

Quy trình này đảm bảo rằng mọi giao dịch được thực hiện theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận, với sự đảm bảo từ ngân hàng giúp giảm thiểu rủi ro cho cả người mua và người bán. Quan trọng là cả người mua và người bán cần hiểu rõ các yêu cầu và tuân thủ chặt chẽ các điều khoản của L/C để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ

Lợi ích của việc sử dụng bảo lãnh thanh toán trong phương thức thanh toán L/C

Sử dụng bảo lãnh thanh toán trong phương thức thanh toán L/C mang lại nhiều lợi ích cho cả người mua và người bán trong các giao dịch thương mại, đặc biệt là trong thương mại quốc tế. Dưới đây là một số lợi ích chính:

- Giảm thiểu rủi ro thanh toán: L/C đảm bảo rằng người bán sẽ nhận được tiền khi họ tuân thủ tất cả điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Điều này giảm bớt lo lắng về rủi ro không nhận được thanh toán sau khi đã giao hàng.

- Bảo vệ quyền lợi của người mua: Người mua chỉ phải thanh toán khi người bán cung cấp đầy đủ chứng từ chứng minh rằng hàng hóa đã được giao đúng như thỏa thuận.

- L/C tạo ra một cơ sở tin cậy giữa người mua và người bán, đặc biệt quan trọng khi họ không có mối quan hệ làm ăn lâu dài hoặc khi giao dịch với các đối tác ở quốc gia khác.

- Đối với người bán, L/C có thể được sử dụng như một tài sản để yêu cầu vay vốn hoặc tài trợ từ ngân hàng, giúp cải thiện dòng tiền.

- L/C tuân theo các quy định và chuẩn mực quốc tế, như Điều lệ và Quy tắc Thống nhất về Thư Tín Dụng (UCP), tạo ra một khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho giao dịch.

Xem thêm: UCP 600 trong Thanh toán quốc tế

- Có nhiều loại L/C khác nhau để phù hợp với các nhu cầu cụ thể của giao dịch, từ L/C không thể hủy ngang đến L/C có thể hủy ngang, L/C có xác nhận, và L/C không xác nhận.

- L/C giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự bất ổn kinh tế hoặc chính trị ở nước của người mua hoặc người bán, cũng như rủi ro tín dụng của đối tác.

- Bằng cách giảm thiểu các rủi ro, L/C khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và tham gia vào thương mại quốc tế.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, L/C cung cấp một khuôn khổ rõ ràng và đầy đủ chứng từ để hỗ trợ việc giải quyết tranh chấp một cách công bằng và minh bạch.

Nhìn chung, việc sử dụng bảo lãnh thanh toán qua L/C mang lại lợi ích đáng kể trong việc cải thiện sự an toàn, hiệu quả và độ tin cậy của giao dịch thương mại, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Xem thêm: 

Qua bài viết, chúng ta có thể thấy rằng bảo lãnh thanh toán trong phương thức thanh toán L/C đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của cả người mua và người bán trong giao dịch quốc tế. Việc sử dụng bảo lãnh thanh toán giúp tạo ra sự tin cậy và an toàn, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho cả hai bên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc hiểu rõ quy trình và các điều cần lưu ý khi sử dụng bảo lãnh thanh toán là rất quan trọng để tránh những tranh chấp không mong muốn.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, các bạn đã có cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng của bảo lãnh thanh toán trong phương thức thanh toán L/C và có thêm kiến thức để áp dụng trong các giao dịch kinh doanh quốc tế của mình.

Xuất nhập khẩu Lê Ánh – Địa chỉ đào tạo xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức thành công các khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, khóa học logistics cơ bản - chuyên sâu, khóa học thanh toán quốc tếkhóa học khai báo hải quan chuyên sâu, Khóa học purchasingkhóa học sale xuất khẩu chuyên sâu hay khóa học báo cáo quyết toán hải quan... và hỗ trợ việc làm cho hàng nghìn học viên, mang đến cơ hội làm việc trong ngành logistics và xuất nhập khẩu đến với đông đảo học viên trên cả nước.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các khoá học xuất nhập khẩu0904.84.8855

Ngoài các khóa học xuất nhập khẩu - logistics chất lượng thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học kế toán online - offline, khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: XUẤT NHẬP KHẨU LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ SỐ 1 VIỆT NAM

0.0
(0 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904.84.8855

ho-c-phi-trung-ta-m-le-a-nh.jpeg
Đăng ký