Điều Kiện FAS Incoterms 2020 - Cách Vận Dụng Trong Thực Tế

FAS hay Free Alongside Ship là một điều kiện giao hàng trong 11 điều kiện incoterms 2020, quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, chi phí và rủi ro liên quan đến chuyển giao hàng hóa giữa người bán và người mua.

Bài viết dưới đây, Xuất nhập khẩu Lê Ánh sẽ giới thiệu chi tiết về điều kiện FAS incoterms 2020, các bạn cùng theo dõi nhé!

1. FAS là gì trong xuất nhập khẩu?

FAS được viết tắt từ FREE ALONGSIDE SHIP có nghĩa giao hàng dọc mạn tàu.

Có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu (ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) do người mua chỉ định, tại cảng giao hàng chỉ định hoặc khi người bán có sẵn hàng đã giao như thế. Rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí kể từ thời điểm này.

2. Nội dung của điều kiện FAS incoterms 2020

Nội dung của điều kiện FAS incoterms 2020 được thể hiện như sau:

Phương thức vận tải: 

Quy tắc này chỉ sử dụng cho vận tải biển và thủy nội địa khi các bên muốn giao hàng bằng việc đặt chúng dọc mạn con tàu. Như vậy, FAS sẽ không phù hợp khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở trước khi chúng được đặt dọc mạn con tàu.

Ví dụ: Hàng hóa được giao cho người chuyên chở tại ga container. Trong trường hợp như thế, các bên nên cân nhắc sử dụng quy tắc FCA hơn là quy tắc FAS.

Xác định chính xác điểm xếp hàng: 

Các bên nên quy định càng rõ ràng càng tốt điểm xếp hàng tại cảng xếp hàng chỉ định, tại đó hàng hóa được chuyển từ cầu cảng hay xà lan lên tàu. Mọi chi phí và rủi ro để đưa hàng tới điểm đó do người bán chịu, và các chi phí này và các chi phí xử lý hàng hóa tại cảng sẽ khác nhau phụ thuộc vào tập quán của từng cảng.

"hoặc có sẵn hàng đã giao như thế": 

Người bán phải giao hàng dọc mạn tàu hoặc có sẵn hàng đã giao như thế. Liên quan đến cụm từ “có sẵn hàng đã giao như thế" ở đây áp dụng cho việc bán hàng nhiều lần trong quá trình vận chuyển (bán hàng theo chuỗi) rất phổ biến trong mua bán hàng hóa.

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu: 

Quy tắc FAS yêu cầu người bán phải thông quan xuất khẩu, nếu có quy định. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu hoặc thông quan quá cảnh tại nước thứ ba, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục thông quan nhập khẩu.

incoterms-2020-dieu-kien-fas-1.png

A NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN TRONG ĐIỀU KIỆN FAS INCOTERMS 2020

A1 Nghĩa vụ chung

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và bất kỳ bằng chứng phù hợp nào mà hợp đồng có thể yêu cầu. Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người bán đều có thể ở dạng chứng từ giấy hoặc ở dạng điện tử như thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận thì theo tập quán. 

A2 Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng hóa dọc mạn con tàu do người mua chỉ định tại điểm xếp hàng, nếu có, do người mua chỉ định, tại cảng giao hàng chỉ định hoặc có sẵn hàng đã giao như thế.

Người bán phải giao hàng vào ngày hoặc trong thời hạn thỏa thuận do người mua thông báo theo mục B10; hoặc nếu người mua không thông báo như thế thì ngày giao hàng sẽ là ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng như thỏa thuận và theo tập quán tại cảng.

Nếu người mua không chỉ rõ điểm xếp hàng cụ thể, thì người bán có thể chọn một điểm thuộc cảng giao hàng chỉ định phù hợp nhất với mục đích của mình. 

A3 Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B3.

A4 Vận tải

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng vận tải.

Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải cung cấp cho người mua bất kỳ thông tin cần thiết nào, kể cả thông tin an ninh mà người mua cần để tổ chức vận tải hàng hóa. Nếu có thỏa thuận, theo đó, người mua chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải ký kết hợp đồng vận tải theo các điều khoản thông thường.

Người bán phải tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến an ninh trong vận tải cho đến khi hàng hóa đã được giao. 

A5 Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải cung cấp những thông tin cần thiết cho người mua để mua bảo hiểm.

A6 Chứng từ giao hàng/vận tải

Bằng chi phí của mình, người bán phải cung cấp cho người mua bằng chứng thông thường về việc hàng hóa đã được giao theo mục A2.

Trừ khi bằng chứng này là chứng từ vận tải, nếu người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán phải hỗ trợ | người mua lấy chứng từ vận tải. A7

Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu 

a) Thông quan xuất khẩu

Nếu có quy định, người bán phải thực hiện và trả mọi chi phí liên quan đến thông quan xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu, như:

- giấy phép xuất khẩu;

- kiểm tra an ninh hàng hóa xuất khẩu; 

- kiểm định hàng hóa xuất khẩu; và 

- bất kỳ quy định pháp lý nào.

b) Hỗ trợ thông quan nhập khẩu 

Nếu có quy định, khi người mua yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người bán  phải hỗ trợ người mua lấy bất kỳ chứng từ và hoặc thông tin liên quan đến việc thông quan tất cả các lần quá cảnh/nhập khẩu, bao gồm cả thông tin an ninh và kiểm định hàng hóa xuất khẩu, cần thiết bởi bất kỳ nước quá cảnh nào hay nước nhập khẩu.

A8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu 

Người bán phải trả chi phí cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, cẩn, đo, đếm) cần thiết để giao hàng theo mục A2.

Người bán phải đóng gói hàng hóa và chịu chi phí về việc đó, trừ khi thông lệ của ngành hàng quy định cụ thể hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói. Người bán phải đóng gói và ghi ký mã hiệu hàng hóa phù hợp với phương thức vận tải, trừ khi hai bên đã thỏa thuận riêng về cách đóng gói và ghi ký mã hiệu. 

A9 Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

a) toàn bộ chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến khi chúng được giao theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9;

b) chi phí cung cấp bằng chứng thông thưởng theo mục A6 rằng hàng hóa đã được giao;

c) nếu có quy định, thuế, thuế quan và các chi phí khác liên quan đến thông quan xuất khẩu theo mục A7(a); và d) cho người mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ lấy chứng từ và thông tin theo mục B7(a)

A10 Thông báo

Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua rằng hàng hóa đã được giao theo mục A2 hoặc tàu chuyên chở đã không nhận hàng vào thời gian quy định.

B NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA ĐIỀU KIỆN FAS INCOTERMS 2020

B1 Nghĩa vụ chung

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán. Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua đều có thể ở dạng chứng từ giấy hoặc ở dạng điện tử như thỏa thuận hoặc nếu không có thỏa thuận thì theo tập quán.

B2 Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2.

B3 Chuyển giao rủi ro

Người mua phải chịu mọi rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục A2. Nếu:

a) người mua không thông báo theo mục B10; hoặc

b) con tàu do người mua chỉ định đến không đúng hạn để người bán giao hàng theo mục A2, hoặc không thể nhận hàng, hoặc dừng việc nhận hàng trước thời gian được thông báo theo mục B10; thì người mua phải chịu tất cả rủi ro mất mát hay hư hỏng hàng hóa: 

(i) từ ngày thỏa thuận, hoặc nếu không có ngày này,

(ii) từ ngày người mua chọn theo mục B10, hoặc nếu không có ngày như vậy được thông báo,

(iii) từ ngày cuối cùng của bất kỳ thời hạn giao hàng nào đã thỏa thuận, với điều kiện là hàng hóa thuộc hợp đồng được xác định rõ ràng.

B4 Vận tải

Với chi phí thuộc về mình, người mua phải ký kết hợp đồng vận tải từ cảng giao hàng chỉ định, trừ khi hợp đồng vận tải được ký kết bởi người bán theo Mục A4

B5 Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

B6 Chứng từ giao hàng/vận tải 

Người mua phải chấp nhận bằng chứng giao hàng theo mục A6.

B7 Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu 

a) Hỗ trợ thông quan xuất khẩu 

Nếu có quy định, khi người bán yêu cầu, chịu rủi ro và chi phí, thì người mua phải hỗ trợ người bán lấy bất kỳ chứng từ và/hoặc thông tin liên quan đến thông quan xuất khẩu, kể cả yêu cầu an ninh và kiểm định hàng hóa xuất khẩu được quy định bởi nước xuất khẩu; 

b) Thông quan nhập khẩu 

Nếu có quy định, người mua phải thực hiện và trả các chi phí liên quan việc thông quan quy định bởi bất kỳ nước quá cảnh và nước nhập khẩu, như: 

- giấy phép nhập khẩu và bất kỳ giấy phép nào để quá cảnh;

- kiểm tra an ninh nhập khẩu và bất kỳ quá cảnh nào;

- kiểm định hàng hóa; và

- bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8 Kiểm tra/đóng gói/ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán.

B9 Phân chia chi phí

Người mua phải trả:

a) trả mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ thời điểm hàng được giao theo mục A2, trừ các chi phí người bán trả theo mục A9;

b) cho người bán tất cả chi phí và lệ phí liên quan trong việc hỗ trợ lấy chứng từ và thông tin theo mục A4, A5, A6 và A7(b); 

c) nếu có quy định, thuế, thuế quan và các chi phí khác liên quan đến thông quan quá cảnh và nhập khẩu theo mục B7(b); và

d) mọi chi phí phát sinh bổ sung vì bất kỳ lý do nào sau đây:

(i) người mua không thông báo theo đúng quy định tại mục B10; hoặc

(ii) con tàu do người mua chỉ định theo B10 không đến đúng hạn, hoặc không thể nhận hàng, hoặc dừng xếp hàng trước thời gian đã được thông báo theo mục B10, với điều kiện là hàng hóa thuộc hợp đồng được xác định rõ ràng. 

B10 Thông báo

Người mua phải thông báo đầy đủ cho người bán bất kỳ yêu cầu an ninh nào liên quan đến vận tải hàng hóa, tên tàu, điểm xếp hàng, nếu có, ngày giao hàng được chọn trong khoảng thời gian giao hàng thỏa thuận.

3. Cách thể hiện FAS incoterms trên hợp đồng ngoại thương

Cách thể hiện FAS incoterms 2020 trên hợp đồng ngoại thương:

FAS [cảng giao hàng quy định] Incoterms 2020

Cách này được áp dụng tương tự cho các điều kiện incoterms khác.

Ví dụ: FAS Hai Phong, Viet Nam Incoterms 2020

4. Hỏi đáp về điều kiện giao hàng FAS

#Khi nào nên sử dụng điều kiện FAS incoterms

FAS chỉ được sử dụng cho hình thức vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa khi chuyển giao hàng hóa bằng cách đặt hàng hóa dọc mạn tàu.

#FAS ai là người mua bảo hiểm?

Đây không phải là điều kiện bắt buộc người bán phải ký kết hợp đồng mua bảo hiểm như CIF hay CIP. Nếu người mua có yêu cầu và chịu rủi ro chi phí, thì người bán vẫn phải cung cấp cho người mua những thông tin cần thiết để người mua thực hiện mua bảo hiểm.

#FAS chuyển giao rủi ro ở đâu?

Rủi ro về hàng hóa sẽ được chuyển giao khi hàng hóa được đặt dọc theo mạn tàu do người mua chỉ định (Như trên cầu cảng hoặc trên xà lan) tại cảng giao hàng được chỉ định. trong điều kiện FAS Incoterms 2020. Sau khi chuyển giao hàng hóa, người mua sẽ phải chịu tất cả các chi phí và rủi ro từ điểm này.

Điều kiện FAS - Hàng hóa đặt dọc mạn tàu có nghĩa là được xếp trên bãi phải cách mạn tàu một khoảng cách mà từ đó, cần cẩu trên tàu có thể cẩu hàng từ bãi lên tàu. Xếp hàng như vậy thì người bán mới được chủ tàu xác nhận là hết trách nhiệm với hàng hóa.

Nếu người bán vẫn xếp hàng trên bãi theo dọc mạn tàu nhưng lại cách xa tàu quá, cần cẩu trên tàu không thể cẩu hàng được thì sẽ ko được chấp nhận. Nếu có 1 lý do nào đó tàu không vào cảng được thì lúc đó sẽ không còn sử dụng điều kiện FAS nữa mà sẽ thay cách bằng giao hàng ngay trên tàu sử dụng điều kiện FOB.

Xem thêm: 

Trên đây là tất tần tật thông tin liên quan đến điều khoản giao hàng FAS incoterms 2020 mà Xuất nhập khẩu Lê Ánh muốn thông tin đến bạn. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi bài viết!

Xuất nhập khẩu Lê Ánh – Địa chỉ đào tạo xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức thành công các khóa học xuất nhập khẩu tại TPHCM & Hà Nộikhóa học logistics cơ bản - chuyên sâu, khóa học khai báo hải quan chuyên sâu, khóa học mua hàng quốc tế... và hỗ trợ việc làm cho hàng nghìn học viên, mang đến cơ hội làm việc trong ngành logistics và xuất nhập khẩu đến với đông đảo học viên trên cả nước

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các khóa học xuất nhập khẩu onlineoffline0904.84.8855

Thực hiện bởi: XUẤT NHẬP KHẨU LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO XUẤT NHẬP KHẨU THỰC TẾ SỐ 1 VIỆT NAM

5.0
(3 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
20:00:13 PM 24/03/2024

Rất thực tế! Cám ơn XNK Lê Ánh về bài viết hữu ích!

03/02/2023

01/01/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904.84.8855

ho-c-phi-trung-ta-m-le-a-nh.jpeg
Đăng ký