Tư vấn xuất nhập khẩu

Những Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế

Những Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế

Rủi ro trong thanh toán quốc tế là những rủi ro về kinh tế phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế, nó do các nguyên nhân phát sinh từ quan hệ giữa các bên ...

Điều kiện FCA trong Incoterms 2020

Điều kiện FCA trong Incoterms 2020

Điều kiện FCA - Free Carrier trong Incoterms 2020 có nghĩa là Giao cho người chuyên chở là điều kiện giao hàng nhóm F được sử dụng phổ biến trong phiên bản Incoterms 2020.

FTA là gì?

FTA là gì? - Xuất Nhập Khẩu Lê Ánh

FTA là hiệp ước thương mại được thương thảo giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Từ hiệp định này, các bên sẽ đưa ra ký kết nhằm làm giảm hoặc xóa bỏ rào cản thương mại các nước tham gia.

Quy trình nhập khẩu xe nâng

Quy Trình Nhập Khẩu Xe Nâng

Quy trình nhập khẩu xe nâng được thực hiện theo 4 bước: đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai và mang hàng về bảo quản, thực hiện kiểm tra xe thực tế, cuối cùng là thanh toán chi phí, nhận ...

Quy trình giao nhận hàng hóa Việt Lào

Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Việt Lào

Quy trình giao nhận hàng hóa Việt Lào - Hiện nay, Lào đang là một trong những thị trường rất tiềm năng cho các loại hàng hóa xuất - nhập khẩu của Vệt Nam.

Phí AFS

Phí AFS là gì?

Phí AFS là phụ phí do hãng tàu thu đối với các lô hàng được xuất khẩu sang Trung Quốc với mục đích là cập nhật thông tin xuất nhập khẩu và đảm bảo an ninh quốc gia của Hải quan ...

Hãng Tàu Yang Ming

Hãng Tàu Yang Ming

Yang Ming Marine Transport Corporation (Hãng tàu Yang Ming) được thành lập vào ngày 28 tháng 12 năm 1972.