Tư vấn xuất nhập khẩu

UCP 600 trong Thanh toán quốc tế

UCP 600 là Bản quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ mới, thay thế cho Bản quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ cũ (UCP 500), đây là bản sửa đổi lần thứ ...

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022

Hiện tại đã có biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 mới nhất. Cụ thể những thay đổi về Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 như thế nào, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 và cách tính thuế ...

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021

Hiện tại đã có biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 mới nhất. Cụ thể những thay đổi về Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 như thế nào, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 và cách tính thuế ...

Kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế

Kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế là chứng chỉ có giá do người mua chịu lập, cam kết trả một số tiền xác định trong một thời gian và ở một địa điểm nhất định cho người thụ hưởng. ...

Những Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế

Rủi ro trong thanh toán quốc tế là những rủi ro về kinh tế phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế, nó do các nguyên nhân phát sinh từ quan hệ giữa các bên ...

Điều kiện FCA trong Incoterms 2020

Điều kiện FCA - Free Carrier trong Incoterms 2020 có nghĩa là Giao cho người chuyên chở là điều kiện giao hàng nhóm F được sử dụng phổ biến trong phiên bản Incoterms 2020.

FTA là gì? - Xuất Nhập Khẩu Lê Ánh

FTA là hiệp ước thương mại được thương thảo giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Từ hiệp định này, các bên sẽ đưa ra ký kết nhằm làm giảm hoặc xóa bỏ rào cản thương mại các nước tham gia.

Quy Trình Nhập Khẩu Xe Nâng

Quy trình nhập khẩu xe nâng được thực hiện theo 4 bước: đăng ký đăng kiểm, mở tờ khai và mang hàng về bảo quản, thực hiện kiểm tra xe thực tế, cuối cùng là thanh toán chi phí, nhận ...