Tư vấn xuất nhập khẩu

Danh Sách Các Cảng Biển Trên Thế Giới

Danh Sách Các Cảng Biển Trên Thế Giới

Khi nhìn vào mã cảng biển, người ta có thể xác nhận được quốc gia, mã quốc gia, mã cảng, từ đó sắp xếp trong quá trình giao nhận hàng hóa quốc tế.

Phương thức thanh toán D/A

Phương Thức Thanh Toán D/A

Thanh toán D/A là phương thức thanh toán nhờ thu là một trong những phương thức thanh toán được vận dụng khá nhiều trong thanh toán giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.