Tư vấn xuất nhập khẩu

Danh Sách Các Cảng Biển Trên Thế Giới

Danh Sách Các Cảng Biển Trên Thế Giới

Khi nhìn vào mã cảng biển, người ta có thể xác nhận được quốc gia, mã quốc gia, mã cảng, từ đó sắp xếp trong quá trình giao nhận hàng hóa quốc tế.

Phương thức thanh toán D/A

Phương Thức Thanh Toán D/A

Thanh toán D/A là phương thức thanh toán nhờ thu là một trong những phương thức thanh toán được vận dụng khá nhiều trong thanh toán giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

UCP 600 trong Thanh toán quốc tế

UCP 600 trong Thanh toán quốc tế

UCP 600 là Bản quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ mới, thay thế cho Bản quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ cũ (UCP 500), đây là bản sửa đổi lần thứ ...

biểu thuế xuất nhập khẩu 2022

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022

Hiện tại đã có biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 mới nhất. Cụ thể những thay đổi về Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 như thế nào, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 và cách tính thuế ...

biểu thuế xuất nhập khẩu 2021

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021

Hiện tại đã có biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 mới nhất. Cụ thể những thay đổi về Biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 như thế nào, cách tra biểu thuế xuất nhập khẩu 2021 và cách tính thuế ...

Kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế

Kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế

Kỳ phiếu trong thanh toán quốc tế là chứng chỉ có giá do người mua chịu lập, cam kết trả một số tiền xác định trong một thời gian và ở một địa điểm nhất định cho người thụ hưởng. ...