Mã Bưu Chính (Zip Code) Là Gì? Tra Cứu Mã Bưu Chính Việt Nam

Việt Nam có 63 tỉnh thành có zip code khác nhau, mỗi tỉnh thành sẽ chia thành nhiều bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố có đầu mã zipcode của tỉnh và đuôi mã khác nhau.

Để tìm chi tiết về Mã Bưu Chính (Zip Code) của các tỉnh thành Việt Nam, Xuất nhập khẩu Lê Ánh đã tổng hợp và thống kê chi tiết trong bài viết dưới đây:

I.Mã bưu chính (Zip Code) là gì?

Mã bưu chính - Zip Code là chuỗi các ký tự bao gồm chữ, số hoặc cả chữ và số, được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu. Mỗi quốc gia có một hệ thống ký hiệu mã bưu chính khác nhau.

Thông thường,Zip Code được dùng để xác định địa chỉ nhận thư chi tiết về điểm đến cuối cùng của bưu phẩm đó hoặc dùng để khai báo thông tin mua hàng trên các trang web quốc tế có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.

>>>>> Xem thêm: Khóa học logistics online

II. Tổng hợp Mã bưu chính (Zip Code) của 63 tỉnh thành

Dưới đây là Mã bưu chính (Zip Code) của 63 tỉnh thành:

1.Zip code tỉnh An Giang

Mã Zip code tỉnh An Giang là 880000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh An Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1VlrrFoE1_PjdUP_Y6fVB7BLzJRBvhBmgHQpP71l8iEY/edit

2. Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Mã Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 790000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1W7Jmd3sIrxBuB5WfxJ6n5APV0QMKzp7pA_OXG0-eM2o/edit

3. Zip code tỉnh Bạc Liêu

Mã Zip code tỉnh Bạc Liêu là 960000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bạc Liêu theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1eNk3gHl2SogmTdFfGnHpHbYWO_lk-qySNsOBl2sBLKI/edit

4. Zip code tỉnh Bắc Kạn

Mã Zip code tỉnh Bắc Kạn là 260000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bắc Kạn theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1vcwjDgsT3GcYe_nkq5Vbd4OrfepdeoNFMq5TUhOoxAc/edit

5. Zip code tỉnh Bắc Giang

Mã Zip code tỉnh Bắc Giang là 230000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bắc Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1fPCYy9whyEmhEd0eQb1X1hN6Da8P8o2hX2_imV4oYo4/edit

6. Zip code tỉnh Bắc Ninh

Mã Zip code tỉnh Bắc Ninh là 220000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bắc Ninh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1F06pHAL2y5X423CESg_XPNFlBf_VfprDq-Y73L0FR94/edit

7. Zip code tỉnh Bến Tre

Mã Zip code tỉnh Bến Tre là 930000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bến Tre theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1VwmXW9vayiIls5diE1vKwWiVn7pA0S3BwDKmwzt0B6g/edit

8. Zip code tỉnh Bình Dương

Mã Zip code tỉnh Bình Dương là 820000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bình Dương theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1U--fCCnOLrq5Cn-nU2UkU_Cy1OBI9anMHVZByIwsUHM/edit

9. Zip code tỉnh Bình Định

Mã Zip code tỉnh Bình Định là 590000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bình Định theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1ZCf-6sDyshUXUIiGgBg3IHDgRfo7kH2YqXBWmKbD13w/edit

10. Zip code tỉnh Bình Phước

Mã Zip code tỉnh Bình Phước là 830000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bình Phước theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/18aYkV3ihzg6ypLxfrEpHBoGk0bBEDGYDwBCCbtffUug/edit

11. Zip code tỉnh Bình Thuận

Mã Zip code tỉnh Bình Thuận là 800000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Bình Thuận theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1MPtv6Sx4-Ye7g1zICSpUViz-NuDpTOP9lRkSSA5hUPs/edit

12. Zip code tỉnh Cà Mau

Mã Zip code tỉnh Cà Mau là 970000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Cà Mau theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1MqBlE1T9EcikGyWxaOsgPTnvKHW3pwJCjDjxWg2fT7Q/edit

13. Zip code tỉnh Cao Bằng

Mã Zip code tỉnh Cao Bằng là 270000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Cao Bằng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/18pBgugRBe4kYo5iyBy-ZMkvhOfbrLYFO50GzS59Dcq4/edit

14. Zip code tỉnh Cần Thơ

Mã Zip code tỉnh Cần Thơ là 900000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Cần Thơ theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1yIb6UHa-NfffTK_Gx1pZX8lGTJRV1iQBYJs3HKElyVI/edit

15. Zip code tỉnh Đà Nẵng

Mã Zip code tỉnh Đà Nẵng là 550000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Đà Nẵng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1wDiMuoHBpZqeuPZIaIs93Cz7NQWIecvcXRZNmz7uZsk/edit

16. Zip code tỉnh Điện Biên

Mã Zip code tỉnh Điện Biên là 380000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Điện Biên theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1tJlFy_als-ufBHwlbmh9V2Qjs2L29Oi52pIveLO9_Kg/edit

17. Zip code tỉnh Đắk Lắk

Mã Zip code tỉnh Đắk Lắk là 630000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Đắk Lắk theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Z5N_fmt7WjBPCmlBrH1cqJgEo9Jj58-C3oorIg_ImJY/edit

18. Zip code tỉnh Đắk Nông

Mã Zip code tỉnh Đắk Nông là 640000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Đắk Nông theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Zd3HeXcgqkVqggquKTpzFcl8hYKk-sV31yvL0Yb_clY/edit

19. Zip code tỉnh Đồng Nai

Mã Zip code tỉnh Đồng Nai là 810000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Đồng Nai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1sMBH4kjBBXwccX-9Iv9Tg69QCFf1eZR3IR3HlqIShJ8/edit

20. Zip code tỉnh Đồng Tháp

Mã Zip code tỉnh Đồng Tháp là 870000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Đồng Tháp theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1PUyBp7zYy2jVq1sXbgHTIlj4HDsby7bU_Nx04eRuahg/edit

21. Zip code tỉnh Gia Lai

Mã Zip code tỉnh Gia Lai là 600000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Gia Lai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/13wDBN6LFirm3bqxneUN5ZUyRdiIs7KoWAwXXqka6a3M/edit

22. Zip code tỉnh Hà Giang

Mã Zip code tỉnh Hà Giang là 310000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hà Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1ze4Cod6JJQ44DJ16_bJnruZSfmf550flAElHXxw9HQY/edit

23. Zip code tỉnh Hà Nam

Mã Zip code tỉnh Hà Nam là 400000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hà Nam theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1-AfedKIcZBe2kaIVPNG5Bme3e6Zpt7GqJrhVl_WGig0/edit

24. Zip code Hà Nội

Mã Zip code Hà Nội là 140000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code Hà Nội theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1M143z_JrXa38ZFLF_sHAhnoRCpm1GElsaMs5LFhxZD0/edit

25. Zip code tỉnh Hà Tĩnh

Mã Zip code tỉnh Gia Lai là 480000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Gia Lai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/19JCxTHT9ix8TzahScHpc2Sa_L_DqWVPU0TTeMu7Zvc8/edit

26. Zip code tỉnh Hải Dương

Mã Zip code tỉnh Hải Dương là 170000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hải Dương theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1RfIk9-Pae_91FIf4ZSDZi618Yj9Q2DDwAccLTyPR1X8/edit

27. Zip code tỉnh Hải Phòng

Mã Zip code tỉnh Hải Phòng là 180000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hải Phòng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1ZNw7XpKr7baa0wN7kqAbumo58d0tTAa07cJR3H8JQ7k/edit

28. Zip code tỉnh Hậu Giang

Mã Zip code tỉnh Hậu Giang là 910000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hậu Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1x4wz7HuTMlADyMOvBJerul5-KP5aVw4EkGYil1cyqsM/edit

29. Zip code tỉnh Hòa Bình

Mã Zip code tỉnh Hòa Bình là 350000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hòa Bình theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1j1t9oOS96zVtphWGpoU973Hf7ANbl0GokJ7vWTl_pEg/edit

30. Zip code TP. Hồ Chí Minh

Mã Zip code TP. Hồ Chí Minh là 710000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code TP. Hồ Chí Minh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1QNS4FWTfX3b-h5HKCm1lKMkLSqVtH9ZtmpJiEFRVaqQ/edit

31. Zip code tỉnh Hưng Yên

Mã Zip code tỉnh Hưng Yên là 160000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Hưng Yên theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/10UmGakkGo-41lwn_6b1m5pZqHbuJz3jTX2n8QGQUctI/edit

32. Zip code tỉnh Khánh Hoà

Mã Zip code tỉnh Khánh Hoà là 650000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Khánh Hoà theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1ecSyH6erv-1oo7GmLON9I7mA8gQ584DyOhkyvB1DDe4/edit

ma-zip-code-viet-nam-1

33. Zip code tỉnh Kiên Giang

Mã Zip code tỉnh Kiên Giang là 920000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Kiên Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1jKcV2ullNAbD9oOhq3YOovGFek-7JToNdpe8ak2-LQE/edit

34. Zip code tỉnh Kon Tum

Mã Zip code tỉnh Kon Tum là 580000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Kon Tum theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1X1kVYj5glOscwlaqZVu_WiT-QQh7HJ25rFR3m531PF0/edit

35. Zip code tỉnh Lai Châu

Mã Zip code tỉnh Lai Châu là 390000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Lai Châu theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1FBuoohzYZdAKLOcrDk4yHb0vSDIpYbnAgc22KFTGe4Q/edit

36. Zip code tỉnh Lạng Sơn

Mã Zip code tỉnh Lạng Sơn là 240000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Lạng Sơn theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/140OeKJrxblE9EkXoGzXz5gXVRqcHW8TFpq-4QTotOGw/edit

37. Zip code tỉnh Lào Cai

Mã Zip code tỉnh Lào Cai là 330000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Lào Cai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1XHIvMEXCO8Rz2EjkhJ2QYBjZ42RrCGjSvMQjkdWiJOY/edit

38. Zip code tỉnh Lâm Đồng

Mã Zip code tỉnh Lâm Đồng là 670000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Lâm Đồng theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1AG91DjXz42qYg4hncoYRMjnVFJz0_lwppSUnYvNmI20/edit

39. Zip code tỉnh Long An

Mã Zip code tỉnh Long An là 850000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Long An theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1j0C_DbelKz_aeOkIlVhJHOiTj8QfkdXWaTDkMeik7vA/edit

40. Zip code tỉnh Nam Định

Mã Zip code tỉnh Nam Định là 420000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Nam Định theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1tNF8aqJaAiosil3RlWMIUx4LnUT3AG32ds98eRxZxok/edit

41. Zip code tỉnh Nghệ An

Mã Zip code tỉnh Nghệ An là 470000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Nghệ An theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1N8NQTSyOy_MsTc0ovoi9iyDe46fJAqmVvIKSh_oAk2w/edit

42. Zip code Quảng Ninh

Mã Zip code Quảng Ninh là 200000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code Quảng Ninh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1zgkd42ZCu4vGfVhzLY62j4wQS3-jwdoF2zwE52MetQM/edit

43. Zip code tỉnh Ninh Bình

Mã Zip code tỉnh Ninh Bình là 430000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Ninh Bình theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1VRwh75H4pJhYQD_2Wc0Kj349waR3iiUthzP3GbWy6Tc/edit

44. Zip code tỉnh Ninh Thuận

Mã Zip code tỉnh Ninh Thuận là 660000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Ninh Thuận theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1cCMS8TncALoJ73uZ0trH4ZYibajGSX1MjUPC6mNHACw/edit

45. Zip code tỉnh Phú Thọ

Mã Zip code tỉnh Phú Thọ là 290000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Phú Thọ theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1AK5nTmz0ygUtg8X6gw95y3XJhhUnYf8iWIftEqWH6Tc/edit

46. Zip code tỉnh Phú Yên

Mã Zip code tỉnh Phú Yên là 620000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Phú Yên theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1C-5xKUodjdm8UeDh_imIYKuafB1fnlGQzyNQ5Ko8LDY/edit

47. Zip code tỉnh Quảng Bình

Mã Zip code tỉnh Quảng Bình là 510000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Quảng Bình theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1quJ7hS26h-eNWDi0ntq0ElGy8XwA4zcZxBCoeNUK-qQ/edit

48. Zip code tỉnh Quảng Nam

Mã Zip code tỉnh Quảng Nam là 560000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Quảng Nam theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Qtj1oaW2sFt-86dkaW_mrFBqxaCHAJD3Ixd6NWHLb-g/edit

49. Zip code tỉnh Quảng Ngãi

Mã Zip code tỉnh Quảng Ngãi là 570000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Quảng Ngãi theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1nDeFwYmdd5GCtMuKuUhl8cxCbK_eyF0QpfVhlRf0pF4/edit

50. Zip code tỉnh Quảng Trị

Mã Zip code tỉnh Quảng Trị là 520000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Quảng Trị theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1Otah21IOT_jyTgb1fS2cd5evM225X0dgrJ1bhpKRZ7I/edit

51. Zip code tỉnh Sóc Trăng

Mã Zip code tỉnh Gia Lai là 950000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Gia Lai theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1oD6YZWaVLKFaQ52h9uGyXJt4_iuF5bCmxef11lkiGYI/edit

52. Zip code tỉnh Sơn La

Mã Zip code tỉnh Sơn La là 360000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Sơn La theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1vPUf10-roB4LRduR4dW1I2Hx9KEmLJ_nkaHEPqdv668/edit

53. Zip code tỉnh Tây Ninh

Mã Zip code tỉnh Tây Ninh là 840000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Tây Ninh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1icVvzonm8q8tP4Md8ML2dLo6pXV7MsRL7qFMsJvv0qo/edit

54. Zip code tỉnh Thái Bình

Mã Zip code tỉnh Thái Bình là 410000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Thái Bình theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1G0_M8VPaU5JhTfzT40c7xI2-OVmnudM3zn9Cg54-zX0/edit

55. Zip code tỉnh Thái Nguyên

Mã Zip code tỉnh Thái Nguyên là 250000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Thái Nguyên theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1dwzPoPF3YpXm1xhlAhDz7XUqM2lidhH-G6C5U64dkLA/edit

56. Zip code tỉnh Thanh Hoá

Mã Zip code tỉnh Thanh Hoá là 440000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Thanh Hoá theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1pJTHd9t8sNGqUHGJRSNV0A39Ewwb-kdmlMSEvMIVL6w/edit

57. Zip code tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã Zip code tỉnh Thừa Thiên Huế là 530000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Thừa Thiên Huế theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1cN3TpQkpV1VJ8LLFExQ6IKprk_5V1MNc3oilHf1-_vQ/edit

58. Zip code tỉnh Tiền Giang

Mã Zip code tỉnh Tiền Giang là 860000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Tiền Giang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1yEYC4nyMExKOfBtVIjQCoTo9yaQZQT60TIGu_nBIaOg/edit

59. Zip code tỉnh Trà Vinh

Mã Zip code tỉnh Trà Vinh là 940000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Trà Vinh theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/168ctlGKxLkYXNfYdBd16A3V5HyNjbiJPhrSQgT5uOkI/edit

60. Zip code tỉnh Tuyên Quang

Mã Zip code tỉnh Tuyên Quang là 300000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Tuyên Quang theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1mRa5757AtKLMV9vZ-g-o6pkW5daWlr05lzEJSSxFHRI/edit

61. Zip code tỉnh Vĩnh Long

Mã Zip code tỉnh Vĩnh Long là 890000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Vĩnh Long theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1lmghS_2h46D7A-AEWX7vgBn_4xAi4AjKalr9JevgZFg/edit

62. Zip code tỉnh Vĩnh Phúc

Mã Zip code tỉnh Vĩnh Phúc là 280000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Vĩnh Phúc theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1R8LeFcO190X8oxEWJ0noCAOdvSpmR5MaVHEUz6p7-Cs/edit

63. Zip code tỉnh Yên Bái

Mã Zip code tỉnh Yên Bái là 320000. Bản tổng hợp chi tiết các mã Zip code tỉnh Yên Bái theo từng bưu cục hay Huyện/Thị xã/Thành phố bạn có thể tham khảo tại đây:

https://docs.google.com/document/d/1wUoaDjJ2CL9C3ifaClY2yAjmQ4p2VFXuJN1174MkGpM/edit

Mong rằng bài viết về Zip code được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với bạn. 

Xuất nhập khẩu Lê Ánh – Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam. Chúng tôi đã tổ chức thành công các khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội & TPHCM, và hỗ trợ việc làm cho hàng nghìn học viên, mang đến cơ hội làm việc trong ngành logistics và xuất nhập khẩu đến với đông đảo học viên trên cả nước

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các khóa học xuất nhập khẩu: 0904848855/0966199878

🔴 Chi phí vận chuyển và logistics dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022

🔴5 Xu Hướng Định Hình Quá Trình Chuyển Đổi Số Của Nhà Phân Phối Và 3PL

🔴 Kích Thước Container

🔴 Các Loại PHỤ PHÍ Trong Vận Tải Đường Hàng Không 

🔴 Phí AFS là gì

 

 

5.0
(3 lượt đánh giá) Viết đánh giá
 • 5
  100%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
30/12/2023

28/01/2023

23/03/2023

Popup Image
Bình luận

Gửi

Bài viết liên quan

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0904.84.8855

ho-c-phi-trung-ta-m-le-a-nh.jpeg
Đăng ký